1

ثبت شرکت

News Discuss 
آخرین مرحله برای تکمیل درخواست یکی از مجوزهایی است که شرکت را قادر به شروع به کار خواهد کرد. ۱۷) شرکت‌های مرتبط با شهرداری‌ها (دریافت مجوز از شورای شهر) در صورت داشتن شرایط لازم جهت راه‌اندازی شرکت، شخص با دادن وکالت‌نامه رسمی به نماینده خود، می‌تواند شروع به فرایند ثبت http://elliotthzqg69360.blogadvize.com/11619129/how-مراحل-ثبت-شرکت-can-save-you-time-stress-and-money

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story