1

موضوع فعالیت شرکتها Options

News Discuss 
اعمال مکرر بار، کاهش بیش از حد لقی داخلی، کج نصب شدن حلقه بیرینگ، زنگ زدگی و یا وجود ترک بر روی شیار غلتک در حین نصب منجر به پدیده پوسته پوسته شدن می شود. در این حالت قسمت هایی از سطح شیار و یا ساچمه با مقطع پولک مانند http://kyler9c50s.worldblogged.com/11528582/the-basic-principles-of-موضوع-فعالیت-شرکت-خدماتی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story