1

Công trình MEKONG SMART CITY Dự án tỉnh thành {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình thành thị sáng tạo thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên một hệ sinh thái thương mại nhà sản xuất kiểu mẫu cho ĐBSCL. Dự án với quy mô lên tới 7500 ha, tụ hội phổ https://socialskates.com/story11092967/c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-mekong-smart-city-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-th%C3%A0nh-th%E1%BB%8B-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story