1

گرسنگی واقعی چیست

News Discuss 
به 16 اکتبر روز جهانی غذا خوش آمدید شما هر نوع اعتقاد سیاسی که داشته باشید – کاپیتالیسم، سوسیالیسم یا چیزی میان آن دو- مقاومت در برابر این موضوع دشوار است که برای کاهش فقر و رنج باید کارهای بسیاری انجام شود. دوباره در آینه به خود نگاه کنید https://www.pinterest.com/pin/957577939491589325/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story