1

Công trình MEKONG SMART CITY Công trình tỉnh thành {sáng tạo|thông minh

News Discuss 
Mekong Smart City, Công trình thành thị sáng tạo thuộc huyện Tân Châu (An Giang) và quận Hồng Ngự (Đồng Tháp) sẽ hình thành lên 1 hệ sinh thái thương mại nhà sản xuất gương mẫu cho ĐBSCL. Công trình mang quy mô lên đến 7500 ha, quy tụ nhiều https://dftsocial.com/story11093142/c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-mekong-smart-city-c%C3%B4ng-tr%C3%ACnh-th%C3%A0nh-th%E1%BB%8B-s%C3%A1ng-t%E1%BA%A1o-th%C3%B4ng-minh

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story