1

کاملترین راهنمای خرید ملک در ترکیه (2021)

News Discuss 
اقتصاد ترکیه طی ۵ سال گذشته به خاطر جاهطلبیهای داخلی و منطقهای رجب طیب اردوغان رئیسجمهور این کشور و روند افزایش کسری بودجه و کسری تراز تجاری، از مسیر توسعه و ثبات خارج شد و هر چقدر زمان سپری شده، به دلیل مداخله اردوغان در سیاستگذاری پولی، اوضاع متغیرهای https://socialrator.com/story195356/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story