1

هزینه حمل اثاثیه منزل به ترکیه

News Discuss 
در هنگام ارزیابی درخواستهای اقامت، ممکن است با در نظر گرفتن شرایط مختلف متقاضیان، از طرف اداره مهاجرت اطلاعات و اسنادی درخواست شود. در صورتی که فرد متقاضی کمتر از هجده سال داشته باشد، مادر، پدر یا وصی قانونی بایستی رضایت نامه کتبی به ادارهی مهاجرت ارائه دهد. اگر https://letusbookmark.com/story11581627/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story