1

آسان ژنراتور

News Discuss 
پس سنکرونایزینگ دیزل ژنراتور ها به معنای یکسان کردن سرعت موتور ها و یکسان کردن فاز دیزل ژنراتور ها و همچنین دامنه ی آن ها میباشد. صدا خفه کن یک جور فیلتر صدا می‌باشد. در بعضی موارد، صدا خفه کن‌ها از مواد غیر قابل اشتعال پر می‌شوند. یکشنبه ۱۸ اردیبهشت https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-206/1225436-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84-%DA%98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B2-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story