1

ظروف چینی - فروشگاه اینترنتی دلاوا

News Discuss 
دکتر یزدی - این نامه در پاسخ نامه اسدالله علم است که آقای خسرو قشقائی نوته است تصدق وجود مبارک گردم . خسرو قشقائی در تاریخ ۳۲/۵/۲۵ تلگرافی از شیراز برله دکتر مصدق و علیه دربار مخابره نموده است . بواسطه اعمال خلافی که داشته تا سال ۱۳۲۰ در https://210list.com/story12329641/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story