1

نقد و بررسی عاشق کیست

News Discuss 
من در اشعار مولوی بهیچوجهی تناقض نمی‌بینم. در واقع مولوی اینجا شما را به صحت دعوت میکند و میگوید که اگر طلب قرار(آرامش) میکنی به ناآرامی خودت باور بیاور یا حالت ناگوارشی در برابر گوارش یا بی‌مرادیت بخاطر مرادهای فراوان تو است. آهنگ های منتخب سایت دانلود ریمیکس دانلود پادکست http://shanepizo54321.blogripley.com/15130650/top-guidelines-of-عاشق-کیست

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story