1

بهترین دکتر طب سوزنی در سال 1401 ❤️+ لیست ten تایی

News Discuss 
برای انجام طب سوزنی متخصصین این کار سوزن های نازکی را در قسمت هایی از بدن فرو می کنند، این قسمت ها اصولا گذرگاه انرژی می باشند. متخصص طب سوزنی به کمک سوزن انرژی منتقلشده توسط این کانالها را متعادل میکند و به این صورت سلامت را به شما https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-206/1002734-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%A8-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story