1

What Does wabo Mean?

News Discuss 
C. een melding van een voornemen tot sanering als bedoeld in artikel 39b, derde lid, van de Soaked bodembescherming is gedaan en de bij of krachtens het vierde lid van dat artikel gestelde termijn is verstreken. 7 Bij de toepassing van het eerste lid worden gronden en bouwwerken in de https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story