1

5 Simple Techniques For online casino

News Discuss 
Het advies wordt uitgebracht binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag om de omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van de omgevingsvergunning. Artikel three.11, derde lid, tweede en derde volzin is van overeenkomstige toepassing. 1 Een omgevingsvergunning geldt voor eenieder die het task uitvoert waarop zij betrekking heeft. De vergunninghouder https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story