1

How cao vị nhân can Save You Time, Stress, and Money.

News Discuss 
Quân Tây Sơn cũng được huấn luyện để tự pha chế lấy thuốc nổ và người Âu Châu đã kinh ngạc vì lính Tây Sơn nạp đạn rất nhanh: trong khi quân Anh phải thực Helloện đến 20 động tác cho mỗi lần nạp đạn thì người Việt chỉ https://lords630hqw6.elbloglibre.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story