1

A Review Of خرید سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

News Discuss 
– اندازه عکس اسکن شده باید حداقل ۲۰۰ *۳۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰ *۳۰۰ باشد . ۳ – در صورت مساوی بودن نمرات مکتسبه داوطلبان، اولویت معرفی به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی دستگاههای اجرایی، افراد بومی شهرستان و بومی استان می باشد . فلذا کسب حد نصاب نمرات http://estekhdamhaa.ir

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story