1

تا به حال در مورد بیش از حد قیمت قوری کتری چیزی شنیده اید؟ خوب در مورد آن...

News Discuss 
آخ یه لیوان شربت آب لیمو حال میده الان ! برای رضای خدا همون جا نگهدار تا بقیه هم یه لقمه بخورن ! اسمیت (۱۹۷۹) اظهار کرد که «انسانی که با خداباوری آشنا نشده باشد بیخدا است زیرا به وجود خدا اعتقاد ندارد. این برهان توسط استیون هاوکینگ ارائه https://knox2677o.blogadvize.com/18532500/در-مسکن-کلاس-در-کتری-قوری-شرکت-کنید

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story