1

The Basic Principles Of đọc truyện đắc nhân tâm

News Discuss 
Câu tiết 15.8 trên của Tập Trung Quán Luận Tụng được Guy Bugault dịch sang tiếng Pháp khá văn chương và triết lý tuy nhiên câu dịch dưới đây của Thiền Sư và Triết Gia Phật Giáo Stephen Batchelor dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh đơn giản và https://c-s-ch-online-c-nh-n-t-m81235.blog-kids.com/14527912/đọc-sách-đắc-nhân-tâm-can-be-fun-for-anyone

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story