1

انواع رادیوگرافی و دستگاه OPG دندانپزشکی و کاربرد آنها

News Discuss 
این محققان میگویند: ولی طبق مطالعه میدانی انجام گرفته و مصاحبه با کارکنان برخی از بزرگترین مراکز دندانپزشکی ازجمله دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی اصفهان، استفاده از این صفحات محافظ آنچنان مورد توجه قرار نمیگیرد. از ویژگی های این دستگاه این است که قرارگرفتن در معرض اشعه X را کوتاهتر https://charlesk023yrj7.blogripley.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story