1

ایده ها، فرمول ها و میانبرها برای فرش جدید

News Discuss 
طرح این فرش ها اغلب از کاشی کاری های مساجد و باغ های شهر و کاخ ها الهام می گیرند. این فرش ها نیز تحت نام فرش کرمان به فروش می رسند. در حومه شهر نیز بازار فرش بزرگتری وجود دارد که فرش های یلمه و بختیار در آن https://bookmarkinglive.com/story13828041/%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story