1

5 Easy Facts About مقاله های پژوهش های دانشگاهی Described

News Discuss 
در قرن ۱۹ میلادی توضیح لندفرم‌ها با نقشه‌های جغرافیایی بود. نقشه‌کشی ژئومورفولوژیکی سنتی از زمانی که عکس‌های هوایی موجود بودند آغاز شد. زیگفرید پاسارگ جغرافی‌دان آلمانی اولین نقشه ژئومورفولوژی را در سال ۱۹۱۴ برای ناحیه استیدرمبا با مقیاس ۱:۲۵۰۰ تهیه کرد. در فاصله سال‌های ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ کوشش‌ها و پیشنهادهای http://fieldguidetosolitude.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=discuss.Lautech.edu.ng%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%26u%3D260761

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story