1

Indicators on hoc lai xe o to b2 quan 8 You Should Know

News Discuss 
Khi có lệnh xuất phát “Bắt đầu” chúng ta mở côn cứ từ từ chạy qua vạch xuất phát. Nếu 20 giây sau khi có lệnh xuất phát mà chưa cho xe qua vạch xuất phát sẽ bị trừ 5 điểm, thirty giây chưa qua khỏi vạch xuất phát sẽ https://aliceq161wfs7.liberty-blog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story