1

A Review Of بایپس معده

News Discuss 
اگر فرزند یا حیوانات خانگی دارید، ممکن است دوست داشته باشید از دوستان و خانواده خود بخواهید که در طول دوره نقاهت مراقب آنان باشند. در این تکنیک معده به دو قسمت تقسیم شده و آماده پیوند روده می شود. در روش بایپس کلاسیک از چند پیوند یا اتصال https://myeasybookmarks.com/story14355405/getting-my-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%82%DB%8C-to-work

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story