1

5 Essential Elements For ปุ๋ยแคคตัส

News Discuss 
สวนกายกานต์ ตะไคร้ ระบบร่อง คุณภาพดี มาตรฐานส่งออก ถ้าต้องการไล่แมลง ให้นำเปลือกไข่ที่ตากแดดแล้ว มาคั่วในกระทะอีกครั้ง การที่เปลือกไข่ผ่านความร้อนสูง จะทำให้เกิดกำมะถันที่จะช่วยไล่แมลงได้ กระเทียมปลูกในขวดน้ำได้ ให้ผลดี ไม่ต้องดูแลมากเลย ทุเรียนแปลงใหญ่ตะวันออก สำเร็จเพราะฝีมือ?? ไม่เปิดดู บ่อยๆ เพราะการที่เปิดดูนั้น เมื่ออุณหภูมิจากภายนอกเข้าไป ถ้าอุณหภูมิมีความต่างกันมากระหว่างด้านใ... https://wilhelmp382cxs2.wikipresses.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story