1

The Fact About เชื้อราบิวเวอร์เรีย That No One Is Suggesting

News Discuss 
รู้หรือไม่ "กะเพรา" พืชใกล้ตัว มากสรรพคุณ กำจัด เพลี้่ยอ่อน ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยาก(ถ้ารู้จริง) ยังไม่เป็นสมาชิก ? สมัครเลย ซึ่งการกำจัดเพลี้ยด้วยพวกสมุนไพรไล่แมลง น้ำส้มควันไม้ หรือน้ำหมักชีวภาพ ด้วยวิธีการต่างๆข้างบน นั้น มักเป็นการใช้กลิ่นฉุนของสมุนไพร กลบกลิ่นของพืชหลัก เพื่อให้ศัตรูพืชจดจำกลิ่นต้นไม้หลักไม่ได้ วิธีการแบบนี้จะใช้ได้ในระยะเวลาอันสั้น เพราะศัตรูพืชนั้นเขามีการปรับตัวเอง... https://trevor18zy6.blog5star.com/22149714/5-easy-facts-about-เช-อราบ-วเวอร-เร-ย-described

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story