1

Fascination About tam tạng kinh điển

News Discuss 
Từ đó dẫn đến trường hợp các vị có khuynh hướng bảo trì truyền thống thường có vẻ xem thường các tác phẩm Phật học được viết bằng thơ ca của tác giả hậu thời. Đề án này khởi sự từ tiền đề rằng để đạt được trí huệ hiểu https://tamtngkinhinphtgionguynth28516.digitollblog.com/19857550/5-simple-statements-about-tam-tạng-kinh-điển-phật-giáo-nguyên-thuỷ-explained

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story