1

سایت flw1 for Dummies

News Discuss 
از معایب تبلیغات ساعتی تلگرام ، این است که ممکن است ممبر های کانال های تلگرام که محتوای تبلیغات شما در آن انتشار می یابد فیک باشد به همین دلیل قبل از اقدام کردن به این روش تبلیغات در تلگرام نسبت به فیک نبودن ممبرهای کانال مذکور اطمینان حاصل کنید http://www.aryanews.com/News/20211121162426703/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story